• Kontakt telefon
 • Idelna nega zgrade Google Plus
 • Pogledajte kako čistimo

Održavanje liftova

Veoma je bitno da Vaši liftovi budu sigurni i čisti. Zato smo mi Vaš pouzdan partner.

Čišćenje liftova

Održavanje liftova obuhvata:

 • Redovno/preventivno održavanje liftova
 • Godišnji pregled liftova, produženje atesta
 • Hitne intervencije

Redovno održavanje liftova

Redovno održavanje odnosno servisiranje liftova obavlja se jednom mesečno, a obuhvata:

 • Čišćenje i podmazivanje delova lifta;
 • Sve popravke na liftu u kojima ne treba menjati neki od delova;
 • Zamenu razbijenog stakla na vratima kabine;
 • Zamenu prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici;
 • Zamenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici;
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž voznog okna u oba smera i pri stajanju;
 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna;
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem;
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protivtegom;
 • Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača.

Uslugu održavanje liftova nudimo samo uz uslugu čišćenja zgrada.

Cena za redovno održavanje liftova: od 4.000 RSD za mesec dana

Želite ponudu? Pozovite nas.