• Kontakt telefon
  • Idelna nega zgrade Google Plus
  • Pogledajte kako čistimo

Na koji način možete vi preuzeti čišćenje naše zgrade?

Mi dogovorimo termin sa Vama i zajedno pogledamo zgradu.

Na osnovu potreba i želja stanara, sklapamo optimalnu ponudu za Vašu zgradu. Nakon toga dobijate pisanu ponudu od nas za čišćenje zgrade.

Ako prihvatite ponudu mi počinjemo odmah ili po vašoj želji.

Čišćenje zgrada