• Kontakt telefon
  • Idelna nega zgrade Google Plus
  • Pogledajte kako čistimo

Je li cena za uslugu čišćenja zgrada fiksna ili je vezana za kurs evra?

Cena čišćenja zgrada je fiksna i nije vezana za evro. Ako koristimo naše sijalice za menjanje pokvarenih u Vašoj zgradi, onda se dodatno naplaćuju samo trošak nabavke tih sijalica.

Čišćenje zgrada